FTP service návod na použití služby

Na této stránce uvádíme pøíklad použití FTP služby pøes internetový prohlížeè Internet Explorer.

 • Spuste Internet Explorer
  IE
 • Zadejte adresu ftp.printo.cz do okna adresy
  ftp.printo.cz
 • Zobrazí se Vám chybové hlašení, že nelze anonymnì prohlížet tento FTP server
  chyba
 • Kliknìte na menu "Soubor" a zvolte funkci "Pøihlásit se jako..."
  Prihlasit se jako
 • Zobrazí se Vám dialogové okno, kde budete vyzvání k zadání uživatelského jména a hesla
  IE
 • Po správném zadání se zobrazí okno IE, kde se Vám naètou Vaše adresáøe na našem FTP serveru. Noví úživatelé budou mít zobrazenu prázdnou obrazovku.
  IE
 • Pomocí metody drag&drop (táhni a pus) mùže pøetáhnout na obrazovku IE soubor, tím se zkopíruje na náš FTP server.

No comments | Leave a comment