Užitečné informace


Velmi rádi se s vámi podělíme o naše dlouholeté zkušenosti z polygrafie.

FTP Service

Jak si zřídit účet na našem ftp serveru – návod naleznete zde.

UV DripOff

Jak připravit data pro UV DripOff - návod naleznete zde.

Zásady při přípravě dokumentů
k tisku

Vytvořili jsme pro vás návod, jak připravit korektní tisková data.

Užitečné informace

Zde naleznete stručný přehled základních informací
z polygrafie.

Slovník polygrafických pojmů

Pojmy, které by se vám mohly hodit.

Rozměry standardních řad formátů

  • Export do PDF
  • Export do XLSX
 
A [mm] 
B [mm] 
C [mm]  
0841x11891000x1414917x1297
1594x841707x1000648x917
2420x594500x707458x648
3297x420353x500324x458
4210x297250x353229x324
5148x210176x250162x229
6105x148125x176114x162
774x10588x12581x114
852x7462x8857x81
937x5244x6240x57
1026x3731x4428x40

Tloušťky papíru

  • Export to PDF
  • Export to XLSX
Druh papíru 
lesk [mm] 
mat [mm] 
100 archů [mm] 
1000 archů [mm]  
ofset 80 g/m20,10 10100
ofset 120 g/m20,14 14140
ofset 140 g/m20,16 16160
ofset 170 g/m20,20 20200
ofset 190 g/m20,22 22220
ofset 250 g/m20,29 29290
křída 90 g/m20,060,086 lesk / 8 mat60 lesk / 80 mat
křída 100 g/m20,070,097 lesk / 9 mat70 lesk / 90 mat
křída 115 g/m20,090,109 lesk / 10 mat90 lesk / 100 mat
křída 135 g/m20,110,1211 lesk / 12 mat110 lesk / 120 mat
křída 150 g/m20,120,1412 lesk / 14 mat120 lesk / 140 mat
křída 170 g/m20,120,1612 lesk / 16 mat120 lesk / 160 mat
křída 200 g/m20,150,1815 lesk / 18 mat150 lesk / 180 mat
křída 250 g/m20,200,2320 lesk / 23 mat200 lesk / 230 mat
křída 300 g/m20,230,3023 lesk / 30 mat230 lesk / 300 mat
pohlednicový kartón 240 g/m20,26 26260
skládačková lepenka GD2 250 g/m20,31 31310
skládačková lepenka GD2 300 g/m20,81 81810
skládačková lepenka GD2 350 g/m20,45 45450
skládačková lepenka GD2 400 g/m20,51 51510
skládačková lepenka GD2 450 g/m20,56 56560
skládačková lepenka GD2 500 g/m20,62 62620
skládačková lepenka GD2 550 g/m20,70 70700

Gamut

Rozsah barev, které je určité zařízení schopné reprodukovat. Gamut je charakterizován svými extrémy (syté a zářivé barvy, nejsvětlejší bílá a nejtmavší černá), ale také jemností přechodů uvnitř gamutu (ty jsou důležité např. pro přirozené zobrazení pleťových tónů, barev oblohy a jiných jemných motivů). K popisu gamutu slouží nejčastěji barevné profily ICC. K většině zobrazovacích zařízení a tiskáren výrobci poskytují tzv. generické (všeobecné) profily, ale nejlepších výsledků dosáhnete vytvořením profilu konkrétního zařízení.

Barevný profil

Popis toho, jaké reálné barvy odpovídají kombinacím číselných hodnot CMYK nebo RGB. Není třeba přesně rozumět jeho vnitřní struktuře, ale mějte na paměti, že bez informace o barevném profilu nestačí hodnoty CMYK nebo RGB k jednoznačné definici barvy.

Δ (delta E)

Rozdíl (ochylka) dvou barev, většinou té zamýšlené a té, která byla skutečně vytištěna. Každý technický proces se vyznačuje určitými odchylkami, jde ale o jejich velikost. Technologie správy barev dokáže tyto odchylky účinně zmenšit. Do hodnoty ?E < 0,2 je rozdíl barev nepostřehnutelný, mezi 0,2–1,0 postřehnutelný, 1–2 rozeznatelný, 2–4 ještě nerušící, 4–8 mírně rušící, přes 12 velmi výrazný a nad 16 velmi rušící.

Barevný prostor CMYK

Popisuje barvy pomocí kombinace čtyř základních tiskových barev (C-azurové, M-magenta, Y-žluté a K-černé), přičemž každá z nich může nabývat hodnoty 0 až 100 % (tzn. žádná barva až zcela pokrytá plocha danou barvou). Tento barevný prostor je vhodný pro tisk na postscriptových tiskárnách a při ofsetovém tisku (tam je přímo vyžadován). Kromě číselných hodnot je třeba také definovat, jaké skutečné barvě určité hodnoty tiskových barev odpovídají. K tomu slouží barevný profil. Příkladem často používaných barevných profilů CMYK jsou Euroscale Coated, Coated Fogra 27 a Coated Fogra 39. Rozdíly mezi nimi nejsou příliš velké, ale je lépe záměně předcházet.

Barevný prostor RGB

Popisuje barvy pomocí intenzity tří barev (R-červené, G-zelené, B-modré). Každá z nich může obvykle nabývat intenzity 0 až 255, což vytváří 16777216 barev. Principiálně tento systém odpovídá způsobu, jakým je vytvářen obraz na monitorech a snímán skenery, fotoaparáty a lidským okem. Pouhá čísla ovšem k jednoznačné definici barvy nestačí. Je třeba doplnit informaci o tom, jaké reálné barvy které číselné kombinaci odpovídají. K tomu slouží barevný profil – buď standardní, nebo profil konkrétního zařízení (monitoru, skeneru, fotoaparátu apod.) Příkladem často používaných standardních barevných profilů RGB jsou sRGB IEC-61966-2.1 a Adobe RGB (první z nich je mnohem používanější, druhý dokáže popsat i extrémnější jasné a syté barvy). Při záměně těchto dvou profilů (a ponechání stejných číslených hodnot) dojde k výrazné změně barev! Barevný prostor L*a*b – popisuje barvy pomocí kombinace jasu (L) a složek a (poloha barvy na stupnici zelená-červená) a b (poloha barvy na stupnici modrá-žlutá). V tomto barevném prostoru je možné popsat jakoukoli barvu, kterou je schopné lidské oko vidět. Jde o precizní model vhodný pro výpočty, méně už pro popis barev srozumitelný pro člověka. Pro jeho značný rozsah barev, který převyšuje možnosti jakéhokoli současného zobrazovacího zařízení, není používán pro přípravu dat k tisku. Existuje několik barevných modelů typu L*a*b. K jednoznačnému popisu barev v tomto modelu je třeba definovat ještě tzv. bílý bod.

Úzká dráha

Vlákna papíru jsou orientována převážně rovnoběžně s jeho delší stranou.

Široká dráha

Vlákna papíru jsou orientována převážně rovnoběžně s jeho kratší stranou. Rozpůlením archu papíru se úzká dráha změní na širokou a obráceně (ne proto, že by se vlákna otočila, ale proto, že z dlouhé strany archu se rozpůlením stane kratší).

Na spad

Způsob tisku, při kterém je požadováno, aby byl papír potištěný až k okraji. V takovém případě je třeba připravit tisková data s přesahy (spadávkami), která se vytisknou na větší formát papíru a spadávky se odříznou.

Rozlišení obrazu

Hustota informací (pixelů) na jednotku délky. Uvádí se obvykle v DPI (body na palec = 2,54 cm). Rozlišení, které je potřeba ke kvalitnímu tisku fotografií, je obvykle 300 DPI, pro kvalitní tisk pérovek (jednobarevných motivů složených z čar) raději 600 DPI. Ovšem pozor, pokud dojde při sazbě ke zvětšení obrazu, skutečně rozlišení se snižuje. Např. 12megapixelovou fotografii lze kvalitně vytisknout přibližně na formát 30×40 cm (skutečné rozlišení bude v tomto případě 254 DPI, což je ještě přijatelné i pro prohlížení z blízka). Pokud bychom ji měli vytisknout na formát 60×80 cm, její skutečné rozlišení klesne na polovinu, tedy 127 DPI, a to už při pohledu zblízka bude rozostřené nebo kostičkované. Z dálky ovšem bude vše vypadat dobře.

Bigování

Vytlačení žlábku do papíru. Používá se především u papírů vyšších gramáží, aby je bylo možné lépe přehýbat. Šířku žlábku je možné měnit, aby vznikl nápadnější a širší nebo méně nápadný a užší ohyb. Je možné ji použít také jako dekorační prvek. Může se provádět samostatně nebo jako součást výseku.

Falcování

Přeložení. U papírů vyšších gramáží (nad 160 g/m2) se doporučuje provést před falcováním také bigování (viz). Strojově provádíme překládání na 1 nebo dva rovnoběžné lomy, ručně je možné překládat i složitější kombinace.

Perforování

Vytvoření řady drobných otvorů (kulatých nebo podélných), které slouží k zeslabení materiálu a snadnějšímu odtržení takto rozdělených částí. Vhodné např. na útržky vstupenek, připravení kupónů k odtržení apod. Někdy je vhodné místo bigování použít perforaci pro kvalitnější ohnutí papíru. Perforace rovnoběžná s hranou tiskoviny je jednodušší na realizaci a tím také levnější než šikmá. Běžná perforace musí sahat od jednoho okraje tiskoviny k druhému a musí být rovná. Tato omezení je možné obejít výsekem, který umožňuje realizovat i složitější tvary. Ten však vyžaduje výrobu raznice nebo laserový výsek prováděný v kooperaci.

Barevnost tiskoviny

Barevnost se uvádí A/B, kde A, B jsou přední a zadní strana tiskoviny.

1/1 – oboustranně jednobarevný tisk
2/0 – jednostranně dvě barvy
4/4 – CMYK – oboustranně plnobarevný tisk atd.
5/5 – CMYK + pátá barva, např. PANTONE

Vazby

vazba měkká – V1, V2, V3, V4
vazba polotuhá – V5, V6
vazba tuhá – V7, V8

V1 – vazba drátem (katalogy, sešity…)
V2 – lepená vazba (brožury o více než … listech + z
V3 – šitá vazba + přelep hrany
V4 – šitá měkká vazba, vazba šitých brožur
V5 – polotuhá vazba
V6 – dětské skládanky (leporela)
V7 – tuhá vazba s kombinovaným potahem, např. poloplátěná
V8 – tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihař. plátna + b

Cicero

Základní typografická jednotka, která je rovna dvanácti typografickým bodům. Jeden typografický bod má rozměr 0,376 mm, jeden cicero tedy měří 4,512 mm. Jako cicero se označuje také písmo o této velikosti.

DPI (Dots Per Inch)

Počet pixelů na palec, jednotka rozlišení bitmapové grafiky. Pro tiskové podklady by mělo být minimální rozlišení 300 DPI.

Duplex

Je způsob tisku, u kterého dojde ke zvýraznění obrázků přidáním druhé barvy. Obyčejný vzhled černobílé fotografie se tím velmi oživí, případně získá určitý nádech (např. staré fotografie zabarvené do žluta).

ICC profil

Datový soubor definující vztah mezi hodnotami vstupního resp. výstupního zařízení a jim odpovídajícími barvovými souřadnicemi z nezávislého prostoru, které popisují vzhled barvy – prosíme vás, abyste do svých dat tyto profily nevkládali.

Kapitálek

Ozdobná stužka nalepená na okraje knižního bloku. Zakrývá dutinu mezi hřbetem knižního bloku a deskami.

Kašírování

Proces, při kterém se motiv vytištěný na papír nebo samolepku nalepí na tvrdou podložku (karton, plastová deska), např. při výrobě POS poutačů, krabic apod.

Maketa

Model tiskoviny v reálné velikosti a s použitím materiálů, které se budou používat při výrobě díla. Slouží ke kontrole, jak bude produkt reálně vypadat, a ukáží se zde případná technologická omezení.

Makulatura

Dále nepoužitelný papír, který je znehodnocen v přípravné fázi tiskového procesu při nastavování stroje.

Na spad

Způsob tisku, při kterém je požadováno, aby byl papír potištěný až k okraji. V takovém případě je třeba připravit tisková data s přesahy (spadávkami), která se vytisknou na větší formát papíru a spadávky se odříznou.

Opacita

Neboli neprůsvitnost je vlastnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Vyjadřuje se v procentech zadrženého světla. Dokonale neprůsvitný papír má opacitu 100 %. Obecně lze říci, čím vyšší gramáž papíru, tím vyšší opacita.

Parciálni lak (disperzní nebo UV)

Zvýraznění motivu na požadované části tiskoviny (potah, přebal, obálka, text).

Planžeta

Výseková forma umožňující výsek tiskoviny do požadovaného tvaru, např. složky s klopou, samolepky nepravidelných tvarů apod. Forma může být osazena noži výsekovými, rýhovacími či perforovacími.

Plotr

Vytištěný arch na inkjetové tiskárně sloužící pro kontrolu vyřazení a postavení textu a obrázků.

Potah

Materiál ke zhotovení knižních desek. Může být použito plátno, imitace kůže, polaminovaná křída, BO papír atd.

Prinect® Inpress Control

Měřicí systém umístěný na poslední tiskové jednotce a na poslední tiskové jednotce před obracecím zařízením u strojů pro oboustranný tisk, průběžně automaticky měří a řídí barevnost a soutisk přímo ve stroji za jeho chodu – tento systém je součástí našeho tiskového stroje Heidelberg Speedmaster XL 75-8- P5-F, díky čemuž je neustále kontrolována kvalita tisku.

Přebal

Je ochranný papír přebalující knihy. Může být potištěný, doplněný lakováním nebo laminováním.

Předsádka

Je dvojlist obvykle ofsetového papíru, který v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní blok a desky. V knize jsou vždy dvě předsádky – přední a zadní.

Rozlišení obrazu

Hustota informací (pixelů) na jednotku délky. Uvádí se obvykle v DPI (body na palec = 2,54 cm). Rozlišení, které je potřeba ke kvalitnímu tisku fotografií, je obvykle 300 DPI, pro kvalitní tisk pérovek (jednobarevných motivů složených z čar) raději 600 DPI. Ovšem pozor, pokud dojde při sazbě ke zvětšení obrazu, skutečné rozlišení se snižuje. Např. 12megapixelovou fotografii lze kvalitně vytisknout přibližně na formát 30×40 cm (skutečné rozlišení bude v tomto případě 254 DPI, což je ještě přijatelné i pro prohlížení z blízka). Pokud bychom ji měli vytisknout na formát 60×80 cm, její skutečné rozlišení klesne na polovinu, tedy 127 DPI, a to už při pohledu zblízka bude rozostřené nebo kostičkované. Z dálky ovšem bude vše vypadat dobře.

Ražba

Reliéfní (sleporažba) nebo ražba fólií za tepla (termoražba), kdy fólie může být zlatá, stříbrná, bronzová, bílá, červená apod.

Rýhování

Vytlačení žlábku do papíru. Používá se především u papírů vyšších gramáží, aby je bylo možné lépe přehýbat. Šířku žlábku je možné měnit, aby vznikl nápadnější a širší nebo méně nápadný a užší ohyb. Je možné ji použít také jako dekorační prvek. Může se provádět samostatně nebo jako součást výseku.

Štoček

Tisková forma pro tisk z výšky, jejíž netisknoucí místa byla snížena leptáním, rytím apod.

Vakát

Je prázdná stránka kdekoli v knize.

Záložková stužka (lacetka)

Je vlepená do hřbetu knižního bloku.

CZ
EN