O nás


Již od roku 1991

sUVerénní tiskárna


"Mnoho našich zákazníků i zaměstnanců je s námi od samého začátku. Přestože neustále rosteme, daří se nám udržovat atmosféru rodinné firmy."

Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči zákazníkům, zaměstnancům, našemu regionu i životnímu prostředí. Jsme společensky odpovědnou firmou podporující řadu dobročinných či kulturních projektů.

Budeme velmi rádi, když se osobně přesvědčíte, že za sebevědomým sloganem sUVerénní tisk stojí tým pracovitých lidí, kteří pro vás udělají první i poslední.

Tomáš Čichoň
  • +420 595 177 780
Tomáš Čichoň
jednatel firmy
Jiří Král
  • +420 595 177 772
Jiří Král
jednatel firmy

O nás


Společnost Printo začala psát svou historii v únoru roku 1991. Naším cílem bylo vybudovat tiskárnu, která dokáže tisknout v kvalitě jako tiskárny v tehdy tolik vzdáleném vyspělém světě. Nejdůležitějším faktorem našeho úspěchu bylo získání polygrafických odborníků a dodnes skvělých kolegů a samozřejmě investice do moderní technologie. Už na konci roku 1991 jsme na dvoubarvovém stroji ADAST 724 vytiskli první barvotisky ve formátu A2. V roce 1992 jsme se přestěhovali do vlastní budovy v Mariánských Horách a nedlouho poté jsme jako první v Ostravě rozběhli čtyřbarvový stroj Polly 744. Po tisícileté povodni v roce 1997, která fatálně zasáhla celou výrobu, se tiskárna přestěhovala do našeho nynějšího sídla v Ostravě-Porubě. Postupně jsme instalovali nové moderní tiskové stroje Heidelberg SM, CD a XL, linky pro knihařské vazby V1, V2 i V4. Do roku 2008 jsme nainstalovali 20 tiskových věží ve formátu B2, průběžně jsme investovali do vzdělávání pracovníků, informačního systému, který jsme vyvinuli vlastními silami na míru našim požadavkům. Od roku 2014 tiskneme také ve formátu B1 konvenčními i UV barvami na hybridním stroji KBA Rapida 106. Využíváme také moderní digitální tiskové technologie, které umíme doplnit tradičními tiskovými a knihařskými technikami. Dnes patříme k nejvýznamnějším dodavatelům polygrafických služeb v České republice. Náš tým tvoří 80 zkušených pracovníků, splňujeme nejnáročnější kritéria na kvalitu dle ISO 9001 a na bezpečnost práce podle OHSAS 18001. Naše produkty dodáváme nejen na tuzemský trh, ale také do Velké Británie, Německa, Švýcarska, Francie či USA.

Vize


Klíčem k prosperitě jsou spokojení zákazníci, motivovaní zaměstnanci a ohleduplnost k okolnímu prostředí.

Vztah k zákazníkům

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní polygrafické služby s cílem překonávat jejich očekávání. Jediným limitujícím faktorem jsou technologické možnosti našeho technického vybavení. V zájmu zajištění maximální kvality produkce striktně dodržujeme normy ISO 9001, ISO 12647-2 a naše výrobní procesy neustále zlepšujeme podle systému 5S.


Vztah k zaměstnancům

Našim zaměstnancům vytváříme co nejlepší podmínky pro jejich práci. Jednáme s nimi s respektem, čestně a zdvořile. Totéž očekáváme od našich zaměstnanců ve vztahu k firmě, spolupracovníkům a ke všem našim obchodním partnerům. Každý jednotlivec má možnost ovlivňovat svou iniciativou vlastní pracovní zařazení a platové ohodnocení. Nepřipouštíme jakoukoliv diskriminaci či obtěžování na pracovištích. Velmi dbáme na kulturní a bezpečné pracovní prostředí.


Vztah k okolnímu prostředí

Vůči společnosti jsme zodpovědní a přispíváme k rozvoji našeho okolí. Minimalizujeme dopady naší činnosti na životní prostředí. Vyhledáváme technologie vedoucí ke snižování emisí, odpadů, spotřeby vstupních surovin a energií. Jsme v souladu s relevantními právními předpisy i s požadavky vztahujícími se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví. V rámci našich možností podporujeme charitativní a vzdělávací aktivity či veřejně prospěšné činnosti.

Podporujeme


Jsme společensky zodpovědní a rádi pomáháme.

  • BabyBox
  • Aréna - Divadlo
  • Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu
  • Fiducia - antikvariát

Certifikáty


Všechny naše certifikáty nejsou v žádném případě pouhými kusy papíru.

Skrývají se za nimi stovky hodin práce vynaložených na vytvoření a neustálé zdokonalování integrovaného systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Díky tomu vám můžeme garantovat, že vaše zakázky budou zpracovány přesně podle vašeho zadání a budou vám dodány v požadované kvalitě a včas.

Nejsme bezchybní, ale dokážeme se z chyb poučit. Jsme vám vděčni za všechny vaše podněty, které nám pomáhají náš systém zdokonalovat.

Dotační programy


Ve spolupráci se ZRB jsme využili záruky a podpory finančních prostředků EU v rámci programu ELEKTROMOBILITA.

POPIS A CÍLE PROJEKTU

Pro další rozšíření našeho vozového parku jsme se rohodli pořídit úsporný elektromobil Tesla 3, který při očekávaném ročním nájezdu 30 000 km ročně ušetří emise cca 3 tuny CO2, oproti srovnatelnému vozu na fosilní paliva. Očekáváme rovněž přibližně 60% úsporu za pohonné hmoty.

VÝSLEDEK REALIZACE PROJEKTU

Vozidlo bylo včas dodáno a provozní data o spotřebě nasvědčují tomu, že očekávané úspory jsou realisticky dosažitelné.

Dotační programy
CZ
EN