Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


printo

Ofsetová tiskárna
Hantýrka & Definice

Jak si zřídit účet na našem ftp serveru – návod naleznete zde.
Pak nám můžete posílat i velmi objemná data, neboť disponujeme vysokorychlostním internetovým připojením 20Mb/s

Jak připravit korektní tisková data – zde jsme pro vás připravili návod

Jak připravit data pro DripOff ? Návod zde.


Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, neváhejte kontaktovat naše obchodní manažery nebo technology rozměry standardních řad formátů:

rozměry standardních řad formátů:

 

A (mm)

B (mm)

C (mm)

0

841 x 1189

1000 x 1414

917 x 1297

1

594 x 841

707 x 1000

648 x 917

2

420 x 594

500 x 707

458 x 648

3

297 x 420

353 x 500

324 x 458

4

210 x 297

250 x 353

229 x 324

5

148 x 210

176 x 250

162 x 229

6

105 x 148

125 x 176

114 x 162

7

74 x 105

88 x 125

81 x 114

8

52 x 74

62 x 88

57 x 81

9

37 x 52

44 x 62

40 x 57

10

26 x 37

31 x 44

28 x 40

tloušťky papíru:

druh papíru

lesk (mm)

mat (mm)

100 archů (cm)

1000 archů (cm)

ofset 80g/m2

0,10

 

1

10

ofset 120g/m2

0,16

 

1,6

16

ofset 150g/m2

0,16

 

1,6

16

ofset 190g/m2

0,22

 

2

22

křída 80g/m2

0,06

0,07

0,6

6

křída 115g/m2

0,09

0,10

0,9

9

křída 135g/m2

0,11

0,12

1

10

křída 150g/m2

0,12

0,14

1,2

12

křída 200g/m2

0,15

0,18

1,5

15

křída 250g/m2

0,20

0,23

2,2

22

křída 300g/m2

0,23

0,30

3

30

skl. lepenka 250g/m2

0,29

 

2,9

29

skl. lepenka 300g/m2

0,37

 

3,7

37

skl. lepenka 350g/m2

0,42

 

4,2

42

skl. lepenka 500g/m2

 

 

 

 

pohl. kartón 240g/m2

0,26

 

2,6

26

Správa barev

Gamut – rozsah barev, které je určité zařízení schopné reprodukovat. Gamut je charakterizován svými extrémy (syté a zářivé barvy, nejsvětlejší bílá a nejtmavší černá), ale také jemností přechodů uvnitř gamutu (ty jsou důležité např. pro přirozené zobrazení pleťových tónů, barev oblohy a jiných jemných motivů). K popisu gamutu slouží nejčastěji barevné profily ICC. K většině zobrazovacích zařízení a tiskáren výrobci poskytují tzv. generické (všeobecné) profily, ale nejlepších výsledků dosáhnete vytvořením profilu konkrétního zařízení.

Barevný profil – popis toho, jaké reálné barvy odpovídají kombinacím číselných hodnot CMYK nebo RGB. Není třeba přesně rozumět jeho vnitřní struktuře, ale mějte na paměti, že bez informace o barevném profilu nestačí hodnoty CMYK nebo RGB k jednoznačné definici barvy.

Δ (delta E) – rozdíl (ochylka) dvou barev, většinou té zamýšlené a té, která byla skutečně vytištěna. Každý technický proces se vyznačuje určitými odchylkami, jde ale o jejich velikost. Technologie správy barev dokáže tyto odchylky účinně zmenšit. Do hodnoty ?E < 0,2 je rozdíl barev nepostřehnutelný, mezi 0,2–1,0 postřehnutelný, 1–2 rozeznatelný, 2–4 ještě nerušící, 4–8 mírně rušící, přes 12 velmi výrazný a nad 16 velmi rušící.

Barevný prostor CMYK – popisuje barvy pomocí kombinace čtyř základních tiskových barev (C-azurové, M-magenta, Y-žluté a K-černé), přičemž každá z nich může nabývat hodnoty 0 až 100 % (tzn. žádná barva až zcela pokrytá plocha danou barvou). Tento barevný prostor je vhodný pro tisk na postscriptových tiskárnách a při ofsetovém tisku (tam je přímo vyžadován). Kromě číselných hodnot je třeba také definovat, jaké skutečné barvě určité hodnoty tiskových barev odpovídají. K tomu slouží barevný profil. Příkladem často používaných barevných profilů CMYK jsou Euroscale Coated, Coated Fogra 27 a Coated Fogra 39. Rozdíly mezi nimi nejsou příliš velké, ale je lépe záměně předcházet.

Barevný prostor RGB – popisuje barvy pomocí intenzity tří barev (R-červené, G-zelené, B-modré). Každá z nich může obvykle nabývat intenzity 0 až 255, což vytváří 16777216 barev. Principiálně tento systém odpovídá způsobu, jakým je vytvářen obraz na monitorech a snímán skenery, fotoaparáty a lidským okem. Pouhá čísla ovšem k jednoznačné definici barvy nestačí. Je třeba doplnit informaci o tom, jaké reálné barvy které číselné kombinaci odpovídají. K tomu slouží barevný profil – buď standardní, nebo profil konkrétního zařízení (monitoru, skeneru, fotoaparátu apod.) Příkladem často používaných standardních barevných profilů RGB jsou sRGB IEC-61966-2.1 a Adobe RGB (první z nich je mnohem používanější, druhý dokáže popsat i extrémnější jasné a syté barvy). Při záměně těchto dvou profilů (a ponechání stejných číslených hodnot) dojde k výrazné změně barev! Barevný prostor L*a*b – popisuje barvy pomocí kombinace jasu (L) a složek a (poloha barvy na stupnici zelená-červená) a b (poloha barvy na stupnici modrá-žlutá). V tomto barevném prostoru je možné popsat jakoukoli barvu, kterou je schopné lidské oko vidět. Jde o precizní model vhodný pro výpočty, méně už pro popis barev srozumitelný pro člověka. Pro jeho značný rozsah barev, který převyšuje možnosti jakéhokoli současného zobrazovacího zařízení, není používán pro přípravu dat k tisku. Existuje několik barevných modelů typu L*a*b. K jednoznačnému popisu barev v tomto modelu je třeba definovat ještě tzv. bílý bod.

Úzká dráha – Vlákna papíru jsou orientována převážně rovnoběžně s jeho delší stranou.

Široká dráha – Vlákna papíru jsou orientována převážně rovnoběžně s jeho kratší stranou. Rozpůlením archu papíru se úzká dráha změní na širokou a obráceně (ne proto, že by se vlákna otočila, ale proto, že z dlouhé strany archu se rozpůlením stane kratší).

Na spad – způsob tisku, při kterém je požadováno, aby byl papír potištěný až k okraji. V takovém případě je třeba připravit tisková data s přesahy (spadávkami), která se vytisknou na větší formát papíru a spadávky se odříznou.

Rozlišení obrazu – hustota informací (pixelů) na jednotku délky. Uvádí se obvykle v DPI (body na palec = 2,54 cm). Rozlišení, které je potřeba ke kvalitnímu tisku fotografií, je obvykle 300 DPI, pro kvalitní tisk pérovek (jednobarevných motivů složených z čar) raději 600 DPI. Ovšem pozor, pokud dojde při sazbě ke zvětšení obrazu, skutečně rozlišení se snižuje. Např. 12megapixelovou fotografii lze kvalitně vytisknout přibližně na formát 30×40 cm (skutečné rozlišení bude v tomto případě 254 DPI, což je ještě přijatelné i pro prohlížení z blízka). Pokud bychom ji měli vytisknout na formát 60×80 cm, její skutečné rozlišení klesne na polovinu, tedy 127 DPI, a to už při pohledu zblízka bude rozostřené nebo kostičkované. Z dálky ovšem bude vše vypadat dobře.

Bigování – vytlačení žlábku do papíru. Používá se především u papírů vyšších gramáží, aby je bylo možné lépe přehýbat. Šířku žlábku je možné měnit, aby vznikl nápadnější a širší nebo méně nápadný a užší ohyb. Je možné ji použít také jako dekorační prvek. Může se provádět samostatně nebo jako součást výseku.

Falcování – přeložení. U papírů vyšších gramáží (nad 160 g/m2) se doporučuje provést před falcováním také bigování (viz). Strojově provádíme překládání na 1 nebo dva rovnoběžné lomy, ručně je možné překládat i složitější kombinace.

Perforování – vytvoření řady drobných otvorů (kulatých nebo podélných), které slouží k zeslabení materiálu a snadnějšímu odtržení takto rozdělených částí. Vhodné např. na útržky vstupenek, připravení kupónů k odtržení apod. Někdy je vhodné místo bigování použít perforaci pro kvalitnější ohnutí papíru. Perforace rovnoběžná s hranou tiskoviny je jednodušší na realizaci a tím také levnější než šikmá. Běžná perforace musí sahat od jednoho okraje tiskoviny k druhému a musí být rovná. Tato omezení je možné obejít výsekem, který umožňuje realizovat i složitější tvary. Ten však vyžaduje výrobu raznice nebo laserový výsek prováděný v kooperaci.

Barevnost tiskoviny

Barevnost se uvádí A/B, kde A, B jsou přední a zadní strana tiskoviny.

Například:

 • 1/1 – oboustranně jednobarevný tisk
 • 2/0 – jednostranně dvě barvy
 • 4/4 – CMYK – oboustranně plnobarevný tisk atd.
 • 5/5 – CMYK + pátá barva, např. PANTONE

Vazby

vazba měkká - V1, V2, V3, V4

vazba polotuhá - V5, V6

vazba tuhá - V7, V8

 • V1 – vazba drátem (katalogy, sešity…
 • V2 – lepená vazba (brožury o více než ... listech + z
 • V3 – šitá vazby + přelep hrany
 • V4 – šitá měkká vazba, vazba šitých brožur
 • V5 – polotuhá vazba
 • V6 – dětské skládanky (leporela)
 • V7 – tuhá vazba s kombinovaným potahem, např. poloplátěná
 • V8 – tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihař. plátna + b


Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu