Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


printo

Ofsetová tiskárna
Hledíme Dopředu

Motto: Klíčem k prosperitě jsou spokojení zákazníci, motivovaní zaměstnanci a ohleduplnost k okolnímu prostředí.

Máme ambice být dlouhodobě technologickým a kvalitativním lídrem mezi ofsetovými tiskárnami střední velikosti, což potvrzujeme neustálou modernizací strojového vybavení. Chceme pružně reagovat na požadavky našich zákazníků, trendy v oblasti relevantních technologií i na vývoj konkurence. Chceme být firmou přitažlivou a důvěryhodnou nejen pro stávající a nové zákazníky, ale také pro zájemce o atraktivní zaměstnání a v neposlední řadě pro dodavatele a ostatní partnery.

Vztah k zákazníkům Našim zákazníkům poskytujeme ucelené a špičkové polygrafické služby. Není podstatný druh či rozsah zakázky ani velikost zákazníka. Rozhodující je jeho spokojenost. Jediným limitujícím faktorem jsou technologické možnosti našeho technického vybavení. Naším cílem je překonávat očekávání našich zákazníků. Při jednání s nimi vystupujeme profesionálně a tak, abychom zachovali dobré jméno nejen naší firmy, ale také našich zákazníků. V zájmu zajištění maximální možné kvality produkce pracujeme v integrovaném systému ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Vztah k zaměstnancům Vytváříme našim zaměstnancům co nejlepší podmínky pro jejich práci. Na účelném a bezpečném pracovišti mohou podávat stabilně kvalitní výkony při plnění požadavků našich zákazníků. Každého našeho zaměstnance vnímáme jako důležitého člena týmu. Jednáme se všemi s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Totéž očekáváme od našich zaměstnanců ve vztahu k firmě, spolupracovníkům a ke všem našim obchodním partnerům. Podporujeme všechny naše zaměstnance ve zlepšování jejich schopností a dovedností. Každý jednotlivec má možnost ovlivňovat svou iniciativou vlastní pracovní zařazení a platové ohodnocení. Zásadně nepřipouštíme jakoukoliv diskriminaci či obtěžování na pracovištích. Velmi dbáme na kulturní a bezpečné pracovní prostředí.

Vztah k okolnímu prostředí Jednáme zodpovědně vůči společnosti a snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí. Při veškeré činnosti minimalizujeme dopady na životní prostředí. Zavazujeme se k neustálému zlepšování zavedeného systému a k prevenci znečištění životního prostředí. Vyhledáváme technologie, které vedou ke snižování vzniku emisí, odpadů, spotřeby vstupních surovin a energií. V oblasti BOZP neustále snižujeme rizikovost prováděných prací. Za samozřejmé považujeme být v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a s jinými požadavky vztahujícími se k našim environmentálním aspektům a požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. V rámci našich možností podporujeme charitativní a vzdělávací aktivity a veřejně prospěšné činnosti.Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu